user_mobilelogo

Jeugdzorg
Sinds 2015 valt de Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en valt niet meer onder de zorgverzekeraar. Qua financiering hebben gemeentes zich georganiseerd in regio's, van waaruit contracten zijn afgesloten met zorgaanbieders uit die regio. Luria heeft in 2020 een contract met de regio Haaglanden (Voorschoten, Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Delft, Delfland, Nootdorp-Pijnacker, Midden-Delfland) en met de regio Holland Rijnland (Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, Katwijk).

Contact uitsluitend via
Email: hjkranen@luria.nl
Zorgmail: luria@zorgmail.nl
Bericht: 06 - 39 34 35 28

Afspraken (per 1-7-21)
maandag t/m donderdag

Kind en jeugd

Uitgangspunt vormen overzichtelijke trajecten, waar onderzoek het startpunt vormt voor inzicht, advies en vervolg. Gaat het om intelligentieonderzoek dan volstaat meestal 1 afspraak waarna de bevindingen direct besproken worden. Diagnostisch onderzoek bestaat uit een oudergesprek, twee afspraken voor het eindonderzoek en een adviesgesprek. We hechten, waar mogelijk, aan nauwe samenwerking met school. Als de uitkomst van het onderzoek ook voor school relevant is, kunnen we in overleg met ouders een adviesgesprek op school plannen. Van het onderzoek wordt verslag gedaan in een samenvattende brief voor ouders en huisarts.

Volwassenen

In het algemeen betreft het onderzoek twee afspraken van 2 uur, bestaand uit diagnostisch gesprek en uitgebreid neurocognitief onderzoek. Aansluitend bespreken we in een adviesgesprek de bevindingen, advies en vervolg. Van het onderzoek wordt verslag gedaan in een samenvattende brief voor cliënt en huisarts.